pacierz


pacierz
Umieć, znać itp. coś jak pacierz; nauczyć się czegoś jak pacierza «umieć coś, nauczyć się czegoś bardzo dobrze, doskonale, bezbłędnie»: Bracie, ja wszystko miałem wykute jak pacierz. T. Różewicz, Opowiadania. Nawet jak sobie ułożę, nauczę się jak pacierza, to wystarczy, że ją ujrzę, że podniesie swoje oczy na mnie, a wszystko mi się przeinacza, plącze i wstyd mnie oblewa. W. Myśliwski, Pałac.
Jak amen w pacierzu zob. amen 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • pacierz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. a; lm D. y {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} u chrześcijan: zestaw modlitw odmawianych codziennie (zwykle: „Ojcze nasz...”, „Zdrowaś Mario...”, „Wierzę...”, „Dziesięć przykazań”) …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pacierz — m II, D. a; lm M. e, D. y 1. «modlitwa, zbiór modlitw» Mówić, odmawiać pacierz. 2. daw. «kręgosłup, krzyż» ‹czes. z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • Obsolete Polish units of measurement — The traditional Polish units of measurement included two uniform yet distinct systems of weights and measures, as well as a number of related systems borrowed from neighbouring states. The first attempt at standardisation came with the… …   Wikipedia

  • umieć — Ktoś nie umie do trzech zliczyć; ktoś wygląda, jakby nie umiał do trzech zliczyć zob. trzy 2. Nie umieć czegoś ani (ni) w ząb zob. ząb 7. Nie umieć powiedzieć, sklecić trzech słów zob. trzy 3. Nie umieć zdania, dwóch zdań sklecić zob. zdanie 2.… …   Słownik frazeologiczny

  • Wolf — 1. Alten Wolf reiten Krähen. – Eiselein, 647. 2. Alten Wolf verspotten die Hunde. – Schlechta, 362. 3. Als der Wolf predigte, hatte er Gänse zu Zuhörern. 4. Als der Wolff in der Grube lag, wollt er ein heiliger Mönch werden. – Mathesy, 108a. 5.… …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

  • Древнепольский язык — Страны: Польша (до XVI века) Вымер: К началу …   Википедия

  • matka — 1. Matka dzieciom «o kobiecie, która ma dzieci i poświęca im cały swój czas»: Żony ja szukał i żonę znalazł. Prawdziwą. Gospodyni z niej będzie znamienita i matka dzieciom. H. Auderska, Lato. 2. Matka natura (Matka Natura), matka ziemia (Matka… …   Słownik frazeologiczny

  • nauczyć się — czegoś jak pacierza zob. pacierz. Nauczyć się czegoś na blachę zob. blacha. Nauczyć się rozumu zob. rozum 9 …   Słownik frazeologiczny

  • pani — czyjegoś serca zob. serce 7. Pani domu zob. dom 7. Powtarzać coś jak za panią matką (pacierz) zob. matka 5 …   Słownik frazeologiczny

  • powtarzać — Nie trzeba komuś powtarzać (czegoś) dwa razy zob. trzeba 3. Powtarzać coś jak katarynka zob. katarynka. Powtarzać coś jak za panią matką (pacierz) zob. matka 5 …   Słownik frazeologiczny